Stallet

Stall Rogstorp är ett inackorderingsstall som är beläget 20 minuter från Tingstadstunneln, mellan Kungälv och Kode. Gården är godkänd säker hästverksamhet.
Vi är en rökfri anläggning, rökning sker på angiven plats.

På gården finns ett stall med 23 hästplatser, belyst paddock 20×60 m, samt ett ridhus med måtten 22×68 m med stor hinderpark. Det finns mindre grusade rasthagar och större gemensamma gräshagar samt viss tillgång på sommarbete.

Rutiner

  • Fodring 3 gånger per dag, morgon ca kl. 07:00, middag kl. 16-17:30 och kväll vid ca kl. 21:00
  • Utsläpp ca. kl. 08:30-10:00 Utsläpp vardagar ingår i hyran, helg enligt schema.
    Efter utsläpp skall stallgångarna vara sopade och det ska vara krattat på utsidan.
  • Insläpp eftermiddag kl. 16:00-17:30 Insläpp enligt schema.
  • Kvällsfodring ingår i hyran Om någon är kvar vid 21 tiden ansvarar denna för kvällsfodring , släckning och stängning. Vid hemgång före 21:00 utan att man fodrat skall kvällsbelysningen vara tänd.

Hagar
Det finns dränerade grushagar till alla hästar, de går 2 och 2 samt separat. Det finns också större rasthagar där ston, valacker och ponnyer går var för sig. Hästägaren sätter en skylt på boxdörren där det står var hästen ska gå. Hästägaren ansvarar också för mockning av rasthagen en gång i veckan samt att behandla stolparna mot gnagning vid behov.

Ridmöjligheter
Paddocken: Det är tillåtet att rasta hästen lös i paddocken, men man får inte lämna den utan tillsyn. Visa hänsyn och släpp ej hästen lös om det finns ridande i ridhuset. I paddocken får hinder stå framme.
Ridhuset: Öppet för hoppning onsdag 18:30 – 21:00 ojämna veckor, vardagar före 16:30 och efter 21:00 samt helg och bokas i kalnedern. Hoppning resp. lektioner i ridhuset se vår bokningskalendern. Ridhuset är ibland bokad hel- och halvdagar för arrangemang.
Ryttaren ska omedelbart ta bort hästbajs efter sig. Det är förbjudet att släppa hästarna lösa i ridhuset. Longering ska helst ske i paddocken, annars måste man kratta bort ev. spår efter sig.

Parkering
Parkering sker på grusplan vid manegen alt. att bilarna ställs mot vägen. Hästsläp parkeras nere vid gräshagarna eller på anvisad plats.

Förvaring
Varje hästägare har tillgång till ett skåp, två sadelhängare och två tränshängare. Det är begränsat med övrigt förvaringsutrymme. Stallgången ska hållas fri från lösa tillbehör.

Strö kan förvaras på loftet.

Uppstallningskontrakt kommer att finnas här inom kort.

Hästlastbil & hästtransport finns att hyra.

Prislista för hyra av hästlasbil

Hyresavtal för hästlastbil