Kontakt

Roger Larsson 0707-26 50 51

E-post: lars.roger58@hotmail.com

Gabriella Lindblad  0707-26 50 52

E-post:  Bella.Lindblad@telia.se

Adress: Rogstorp 170 442 93 Kareby, Kungälv

Tel: 0303-22 22 20 Fax 0303-22 22 25

Vägbeskrivning

Kommer du söderifrån

tag avfart nr 87 från E6 (Rollsbomotet), 1,5 km
norr om Kungälv, skyltad
Kungälv N, Rollsbo.

Sväng österut mot
Munkegärde. kör 200 m. I rondellen tag tredje avfarten skyltat Kode.

Kör rakt igenom följande rondeller förbi
Kareby och Uno-X.

Sväng höger vid skylt
Arnebo 4. Kör 1 km.

Sväng vänster vid skylt
Hagstorp 2.
Kör 500 m.

Du är framme vid ett vitt/
rött ridhus och stall med
skylt Kareby El.


Kommer du norrifrån

tag avfart 88 Kode,
sväng höger mot Kode,
vid Statoil sväng
vänster  kör 4,3 km,

vid skylt Rogstorp sväng vänster,
kör 1,1 km
efter två röda hallar på vänster sida
ligger ett vitt ridhus på höger sida,
stor parkering på gaveln.

karta-rogstorp